• header zwemmen3 2
  • header waterpolo3
  • header zwemmen redden3

Word Lid

Wil je lid worden van De Berkelduikers? Vul dan onderstaand formulier in! Heb je nog wat vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen terugbellen of per mail antwoord geven.

Velden met een (*) zijn verplichte velden, svp altijd invullen! Na verzending ontvang je per email een kopie van je ingevulde inschrijfformulier, waarna het lidmaatschap ingaat op de gewenste datum. 

Ik heb er ontzettend veel zin in

Inschrijfformulier

Roepnaam(*)
Vul uw naam in
Achternaam(*)
Voorletters(*)
Geslacht
Straat(*)
Huisnummer(*)
Postcode(*)
Woonplaats(*)
Telefoon
Invalid Input
Email(*)
Vul een geldig Email adres in.
Geboortedatum (dd-mm-jj)(*)
Geboorteplaats(*)
Contributiebedragen worden per kwartaal geïncasseerd. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door een brief te sturen naar De Berkelduikers, Postbus 170, 7240 AD, Lochem of door een email te sturen aan de ledenadministratie. De verplichting tot het betalen van contributie vervalt per 1 januari of 1 juli van het kalender jaar waarin is opgezegd en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Bij te late opzegging wordt het lidmaatschap beëindigd per eerst mogelijke opzeggingsdatum. Opzegging wordt pas effectief na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie.
Mijn interesse gaat uit naar de Afdeling:(*)
Invalid Input
Geef Uw akkoord.
Voor ons en uw gemak vragen wij je toestemming om het verschuldigde lidmaatschapsgeld per automatische incasso te innen.
(*)
Geef Uw akkoord.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en akkoord te gaan met een automatische incasso. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met opname van bovenstaande persoonsgegevens in het ledenbestand van De Berkelduikers en stemt in met ontvangst van digitale informatie van de vereniging. Hij/zij weet dat tijdens trainingen, wedstrijden of activiteiten er regelmatig foto of videomateriaal gemaakt wordt door betrokkenen binnen de vereniging. Het materiaal wordt enkel en alleen voor promotie of als trainingsmateriaal gebruikt. Mocht hij/zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van (persoonlijk) materiaal gelieve hij/zij een mail te sturen met zijn/haar bezwaren.
IBAN nummer(*)
Ten name van(*)
Plaats(*)
De Berkelduikers ""draait" op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen zwemclub. Ook jouw hulp is van groot belang. Daarom het vriendelijke verzoek onderstaande vragen in te vullen. Het help ons om de juiste persoon voor de juiste klus te benaderen. Vanzelfsprekend gaan wij discreet om met de verstrekte gegevens.
Bent u bereid vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten?
Zo Ja, aan welke werkzaamheden denkt u?
Invalid Input
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jj)
Datum(*)