Veilig Sociaal Klimaat

We vinden het belangrijk dat alle leden in een veilige en prettige omgeving bij de Berkelduikers kunnen sporten. Daarom omarmen we het beleid en de adviezen van NOC*NSF hieromtrent. Dit beleid omvat o.a. een aantal omgangsregels over de manier waarop wij als leden en ouders van jeugdleden met elkaar omgaan. In de kern gaan de gedragsregels over elkaar met respect behandelen, en de oproep om vanuit deze grondhouding de sport te beoefenen. En daar waar lastige situaties ontstaan hierover met elkaar in gesprek te gaan. Indien wenselijk of nodig zijn (onafhankelijke) gesprekspartners beschikbaar om te begeleiden. Concreet betekent dit voor de Berkelduikers het volgende:

Definitie vrijwilligers

Alle vrijwilligers die structureel tijd besteden aan de vereniging en die direct of indirect contact hebben met onze leden. Voor de Berkelduikers zijn dit alle vrijwilligers met uitzondering van de vrijwilligers die oud papier ophalen en hand- en spandiensten verlenen. 

Overige vrijwilligers

Alle vrijwilligers die incidenteel tijd besteden aan de vereniging. Denk hierbij aan ouders de rijden naar een wedstrijd. Op een later moment wordt bekeken hoe we met deze categorie willen omgaan.

In geval van twijfel over de categorie zal het bestuur een besluit nemen.

Om dit veilige sociale klimaat te bereiken hebben we de volgende maatregelen:

 • 1. Alle vrijwilligers zijn lid van de sportbond

  Alle vrijwilligers zijn lid van de KNZB (zwemmen, waterpolo) of de KNBRD (reddinsbrigade). Hiermee vallen zij automatisch onder het tuchtreglement van de sportbond. 

 • 2. Verklaringomtrent het gedrag (VOG)

  Alle vrijwilligers dienen elke 3 à 4 jaar een VOG te overleggen. Een VOG bevestigt dat iemand niet met justitie in aanraking is geweest op de gebieden die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk. Relevante gebieden zijn het omgaan met minderjarigen of kwetsbare personen. Voor het bestuur en de ledenadministratie is het omgaan met geld en informatie relevant.

 • 3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Zij zijn hierin geschoold en volgen geregeld bijscholing. Zij weten de weg naar de vertouwenspersonen binnen de sportbond en het noc*nsf.

 • 4. Omgangsregels voor alle leden

  Deze regels beschrijven hoe we bij de Berkelduikers met elkaar omgaan.

 • 5. Gedragsregels voor begeleiders in de sport

  Deze gedragsregels zijn onderdeel van het tuchtreglement van de sportbond en beschrijven hoe trainers en andere begeleiders zich gedragen t.o.v. degenen die ze trainen en of coachen.

 • 6. Register ontuchtplegers in de sport

  Dit is een centraal register waar meer dan 60 sportbonden bij zijn aangesloten. Dit register bevat iedereen die via het tuchtrecht van een sportbond is veroordeeld voor seksuele intimidatie. Door controle van onze vrijwilligers op dit register voorkomen we dat een vrijwilliger die bij een andere vereniging is veroordeeld, vrijwilliger bij de Berkelduikers kan worden. 

Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon
Cilia Soeteman Linssen 1ad2113d

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creƫren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.

Berkelduikers logo WIT

Volg De Berkelduikers op onze sociale kanelen en mis niks!

Contact

Zutphenseweg 110
7241 SG Lochem
Nederland


info@berkelduikers.nl
www.berkelduikers.nl

© 2023 De Berkelduikers | Website door SYGIT.NL