Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging

 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft

 • kleedkamers zonder inkijk

 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur
Berkelduikers logo WIT

Volg De Berkelduikers op onze sociale kanelen en mis niks!

Contact

Zutphenseweg 110
7241 SG Lochem
Nederland


info@berkelduikers.nl
www.berkelduikers.nl

© 2023 De Berkelduikers | Website door SYGIT.NL