• kopgreep
  • ZWEMMEND REDDEN

KNRM en Reddingsbrigade Nederland samen onderweg

Beide organisaties zijn al enige tijd in gesprek om te kijken of samenwerking toekomst bied. Afgelopen jaar hebben een drietal bijeenkomsten plaats gevonden. De onderlinge sfeer is goed. De gezamenlijke kerstborrel heeft plaats gevonden in de werkplaats van Reddingsbrigade Nederland. Beide organisaties werken aan hetzelfde doel op verschillende manieren. Er zal nu eerst onderzocht worden of een uniforme werkwijze gesmeed kan worden. De komende maanden zullen met name onderwerpen aan de orde komen als; Strandveiligheid, Communicatie/preventie Werkplaats en inkoop en Samenwerking reddingsbrigades/reddings- stations Om afspraken en doelstellingen vast te leggen wordt een convenant voorbereid door de directies van KNRM en Reddingsbrigade Nederland.KNMR