Veilig Sociaal Klimaat

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

  1. Voor de Berkelduikers dienen alle vrijwilligers een VOG te overleggen. Behalve de personen die alleen als vrijwilligerstaak hebben het ophalen van oud papier.
  2. Een VOG controleert of een persoon met justitie in aanraking is geweest op het terrein relevant voor het uitvoeren van dit vrijwilligerswerk.
  3. De VOG is drie tot vier jaar geldig, daarna dient een actuele VOG te worden overhandigd. De aanvraag wordt voor de vrijwilligers klaargezet. Via een link die wordt gemaild kan de VOG daadwerkelijk door de vrijwilliger worden aangevraagd. Indien de VOG is ontvangen dient deze aan de secretaris te worden overhandigd.
Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.