Veilig Sociaal Klimaat

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Bij de VCP kan je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen. De rol van de VCP is die van onafhankelijke eerste opvang. Ook adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied van een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft daarom Diny Veldhuisen en Frans de Blocq gevraagd om de rol van VCP op zich te nemen.

Wat verstaan we onder een veilige sportomgeving?

Een gevoel van veiligheid kan onder andere bepaald worden door:

  • een veilig gebouw
  • goede verlichting
  • kleedkamers zonder inkijk
  • de cultuur binnen de vereniging:

    1. De vrijheid om te zeggen wat je wilt zeggen
    2. Kunnen zijn wie je bent
    3. Niet iets hoeven doen onder dwang

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is enige vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of fysiek gedrag waardoor je je niet veilig voelt bij het beoefenen van je sport.

Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.

Diny Veldhuisen

Mijn naam is Diny Veldhuisen. Ik woon in het mooie Gelderse Laren. Sinds 1998 ben ik werkzaam als mediator wat inhoudt dat ik mensen die een conflict hebben ondersteun bij het vinden van een oplossing. Vanuit mijn eigen bedrijf Anders Opgelost en samenwerkend in Mediation Groep Oost-Nederland houd ik mij bezig met arbeidsmediation en scheidings- en omgangsmediation.

Voor De Berkelduikers verwacht ik als VCP een zinvolle bijdrage te leveren aan een veilig sportklimaat. Ik ben bereikbaar op 06-50460137.

Frans de Blocq

Mijn naam is Frans de Blocq. Sinds het voorjaar van 2007 heb ik al de rol van wat toen heette “Vertrouwenspersoon” voor de Berkelduikers ingevuld. De nieuwe beleidslijn van het NOC-NSF volgend, is er nu plaats voor één of meerdere VCP’s en is de rol van de Vertrouwenspersoon komen te vervallen.

Ik ben sinds 2001 personal- en loopbaancoach en heb daarin mijn eigen praktijk en heb daarin vaak met kwetsbare mensen te maken. Ik heb in het verleden veel met Diny Veldhuisen te maken gehad op het gebied van mediation. Het omgaan met vertrouwelijke situaties is mijn dagelijkse werk en ik verwacht mij op basis van deze ervaring nuttig te kunnen blijven maken voor de Berkelduikers.

Ik ben bereikbaar op 06 51096766. Hulplijn NOC*NSF: 0900 2025590 (10ct/ min) werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.