Veilig Sociaal Klimaat

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Bij de VCP kan je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen. De rol van de VCP is die van onafhankelijke eerste opvang. Ook adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied van een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportomgeving. 

De VCP is telefonisch te bereiken. Je vindt de telefoonnummers onder de foto van de VCP. 

Wat verstaan we onder een veilige sportomgeving?

Een gevoel van veiligheid kan onder andere bepaald worden door:

  • een veilig gebouw
  • goede verlichting
  • kleedkamers zonder inkijk
  • de cultuur binnen de vereniging:

    1. De vrijheid om te zeggen wat je wilt zeggen
    2. Kunnen zijn wie je bent
    3. Niet iets hoeven doen onder dwang

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is enige vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of fysiek gedrag waardoor je je niet veilig voelt bij het beoefenen van je sport.

Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.

Cilia Soeteman Linssen

Mijn naam is Cilia Soeteman Linssen en ik ben sinds mei 2022 vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de Berkelduikers. Ik zwem al bijna 30 jaar met veel plezier op zaterdagmorgen. In mijn werkzame leven als fysiotherapeut heb ik leren luisteren naar wat mensen bezighoudt en wat ze dwars zit. Het kunnen beoefenen van je sport in een veilige sociale omgeving is heel belangrijk.

Dus schroom niet om me aan te spreken of te bellen als je ergens mee zit of als je een luisterend oor nodig hebt met betrekking tot de Berkelduikers.

Ik ben bereikbaar op 06-40253776.