Sponsoring

De sponsorcommissie van de Berkelduikers streeft naar meerjarige sponsorovereenkomsten waarbij de sponsors nauw betrokken zullen worden bij de activiteiten van de vereniging. Sponsorovereenkomsten worden gerealiseerd door de sponsorcommissie. De opbrengsten komen ten goede aan activiteiten en zaken voor de vereniging. Wij informeren graag over de verschillende mogelijkheden.

Club van 50

De Club van 50 is een groep van enthousiaste leden en niet-leden die de zwemafdeling van de Berkelduikers een warm hart toedragen. Het streven is om 50 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen kan lid worden van de Club van 50. De namen van de leden van de Club van 50 worden vermeld op het Club van 50-bord in de Beemd en op deze website.

De helft van deze € 50,- wordt gebruikt om materiaal te kopen ten behoeve van de zwemafdeling. De andere helft kan worden gebruikt voor een gezellig jaarlijks samenzijn van de leden van de Club van 50. De leden van de Club van 50 bepalen samen waar het geld aan besteed gaat worden. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden wordt inzicht gegeven in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald. Wil je ook lid worden van de Club van 50, of wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met de sponsor commissie.

Leden van de Club van 50

Onze Sponsors