Koninklijke Onderscheiding voor een Berkelduiker

Een Lintje voor Marian Bannink, Reddingsbrigade; Benoeming tot Lid in de ‘Orde van Oranje Nassau’

Volledig verrast kwam Marian het restaurant van de Beemd binnen, onder applaus van de aanwezigen. Gelokt voor een bespreking met de Beemd was Marian volledig argeloos een half uurtje in het EHBO hok in bespreking. Na een half uurtje liep zij niets vermoedend met de anderen naar het restaurant. Daar stond de Burgemeester met ketting om en een dertigtal aanwezigen. Man, kinderen, kleinkinderen en leden van Reddingsbrigade, Berkelduiker Bestuur en  de Oranje Vereniging.

Beetje beduusd liet zij de speech van de burgemeester over zich heen komen. Een gulle lach verscheen op haar gezicht. Na het opspelden van de versierselen en het in ontvangst nemen van de Oorkonde kon zij het stralend middelpunt zijn van deze bijeenkomst. Een bloemetje van de Burgemeester voor man Bert en een bos bloemen van De Berkelduikers voor Marian was de afronding van het officiële gedeelte.

Er werd nog gezellig nagepraat onzer het genot van een kopje koffie. Voor Marian was vandaag een koningsdag om nooit te vergeten. Wij zijn als vereniging trots om een lid te hebben, die deze belangrijke onderscheiding heeft mogen ontvangen.