• header zwemmen3 2
  • header waterpolo3
  • header zwemmen redden3

Extra Algemene Leden Vergadering 1 november

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Berkelduikers op donderdag 1 november 2018 om 20.00 uur in de Beemd (1e etage) in Lochem. 

De aanleiding voor het beleggen van een extra ALV is het (per direct) terugtreden van de voorzitter.

Zoals jullie weten is een vereniging een orgaan waarbinnen de leden gezamenlijk 1 doel hebben. Officieel besluiten alle leden welke koers de vereniging zal gaan. Vanuit de leden is er een dagelijks bestuur welke bij iedere vereniging tenminste moet bestaan uit: Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Daarnaast schrijven de statuten van de Berkelduikers voor dat het bestuur ten minste 5 leden moet bevatten.

Met het aftreden van de voorzitter is er in principe geen dagelijks bestuur meer. Dit betekent dat alleen een Algemene LedenVergadering overblijft als orgaan om de vereniging te sturen.

Wij doen een nadrukkelijk beroep op alle leden van vereniging de Berkelduikers om bij deze vergadering dus aanwezig te zijn en gezamenlijk een nieuw bestuur te vormen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verkiezing bestuursleden
  4. Sluiting

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Berkelduikers