• header zwemmen3 2
  • header waterpolo3
  • header zwemmen redden3

Organisatie

De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de “De Duikelaar” uit Laren en “De Berkel” uit Lochem, de historie gaat terug tot in 1948. Onze thuisbasis is zwembad ‘de Beemd’ in Lochem. Hier trainen we en vinden onze thuiswedstrijden plaats. De vereniging telt rond de 400 leden en is daarmee de derde grootste van de gemeente Lochem. Hoewel de vereniging in Lochem haar basis heeft, zijn veel leden woonachtig in plaatsen rond Lochem, zoals Laren, Gorssel, Eefde en Vorden. De Berkelduikers heeft daarmee niet alleen een lokale, maar ook een regionale functie.

De Berkelduikers profileert zich als een zwemsportvereniging voor brede doelgroepen. Zowel prestatie- en wedstrijdgericht als recreatief, voor jong en oud. Wij hebben dit zelfs ook in onze statuten vastgelegd met de volgende woorden:

De vereniging stelt zich tot doel:

  • de zwemsport in de breedste zin te bevorderen en meer algemeen te maken;
  • het verlenen van hulp aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen.

Verder willen wij een kwalitatief goede vereniging zijn. Mede daarom zijn wij lid van de nationale bonden, de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

De vereniging kent drie afdelingen. De zwemafdeling is de grootste en biedt onderdak aan de recreanten, trimmers, selectie en triatlon. De waterpolo kent heren, dames en jeugdteams. De reddingsbrigade biedt aparte trainingsprogramma’s voor de jeugd en de senioren.

Om dit alles mogelijk te maken is er een grote inzet van veel vrijwilligers, die diverse kaderfuncties invullen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan trainers en begeleiders, maar ook aan klokkers, W‑officials en bestuursleden. Deze vrijwilligers vormen de kurk waarop de vereniging drijft en zorgen voor een club waar de leden zich thuis voelen.

Het huishoudelijk regelement van Zwemvereniging de Berkelduikers is online te bekijken.