Categorie: Van de Bestuurstafel

Steun de vereniging via de grote clubactie!

Afgelopen weekend is de grote clubactie gestart. Ook de jeugdleden van de vereniging zullen dit jaar weer hun best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen.

De email met de QR code en uitleg is dit weekend verstuurd. Ook zullen de jongste zwemmers nog een boekje met loten ontvangen.

Wil je alvast doneren? Doneren kan via de QR code! Of doneer via 1 van de zwemmers!

Limietwedstrijd Zwolle

De start van het wedstrijdseizoen voor de wedstrijdzwemmers is begonnen met de limietwedstrijd in Zwolle. In deze wedstrijd krijg je de kans om op verschillende afstanden te zwemmen en proberen limieten te halen voor kampioenschappen e.d. 10 zwemmers gingen in het zwembad de Vrolijkheid weer vol goede zin van start. 

Onder de leiding van trainer Carla zijn er door de minioren, junioren en jeugd zwemmers mooie tijden gezwommen en zelfs verschillende PR’s behaald. 

Het was soms even weer wennen na de zomerstop, maar de zwemmers mogen terug kijken op een goede wedstrijd. Dit is een mooie start van het nieuwe seizoen.

Koninklijke Onderscheiding voor een Berkelduiker

Een Lintje voor Marian Bannink, Reddingsbrigade; Benoeming tot Lid in de ‘Orde van Oranje Nassau’

Volledig verrast kwam Marian het restaurant van de Beemd binnen, onder applaus van de aanwezigen. Gelokt voor een bespreking met de Beemd was Marian volledig argeloos een half uurtje in het EHBO hok in bespreking. Na een half uurtje liep zij niets vermoedend met de anderen naar het restaurant. Daar stond de Burgemeester met ketting om en een dertigtal aanwezigen. Man, kinderen, kleinkinderen en leden van Reddingsbrigade, Berkelduiker Bestuur en  de Oranje Vereniging.

Beetje beduusd liet zij de speech van de burgemeester over zich heen komen. Een gulle lach verscheen op haar gezicht. Na het opspelden van de versierselen en het in ontvangst nemen van de Oorkonde kon zij het stralend middelpunt zijn van deze bijeenkomst. Een bloemetje van de Burgemeester voor man Bert en een bos bloemen van De Berkelduikers voor Marian was de afronding van het officiële gedeelte.

Er werd nog gezellig nagepraat onzer het genot van een kopje koffie. Voor Marian was vandaag een koningsdag om nooit te vergeten. Wij zijn als vereniging trots om een lid te hebben, die deze belangrijke onderscheiding heeft mogen ontvangen.

Samenvatting ALV 2022

Afgelopen donderdagavond 24 maart heeft er bij Zwembad de Beemd de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hieronder wordt er een kleine samenvatting gegeven van de hooflijnen die tijdens de algemene ledenvergadering besproken is.

De agenda zoals deze op voorhand via de e-mail is verstrekt is keurig gevolgd. Ook is er voor de betrokkenen een brainstormsessie gehouden over; ‘ Wat te ondernemen om meer (jeugd)leden bij de vereniging te krijgen’ en ‘Hoe kan de vereniging ervoor zorgen dat het zijn/haar leden blijft behouden’. Mocht je dit nu lezen en nog interessante input hebben voor beide punten, dan kan dit uiteraard gedeeld worden met het bestuur.

 • Vrijwilligers gezocht! Op meerdere fronten kan de vereniging vrijwilligers gebruiken. Naast trainers voor de waterpolo, zoeken wij ook verder naar personen vanaf 18 jaar die het leuk vinden om oud papier op te halen (zie aanmeldformulier website of mail naar; voorzitter@berkelduikers.nl). Er zijn voor nu nog te weinig aanmeldingen om de oud papier poule vol te houden. Bij het wegvallen van deze taak zal dit financieel een behoorlijke tegenslag zijn.  
 • De Berkelduikers streeft er naar om de stijging van de contributie laag te houden. Vorig jaar is op de ALV besloten dat dit 3 % per jaar zal zijn, op basis van een inflatie van 1,6%. Doordat de stijging van de inflatie vorig jaar 2,7% was, zal de contributie dit jaar met 1% extra worden verhoogd. Vanaf 1-7-2022 zal de contributieverhoging van 4% worden toegepast.
 • Het ledental van de Berkelduikers is in Corona tijd terug gelopen waardoor er een tekort is ontstaan in 2021. In Corona tijd is 70% van de betaalde contributie terug betaald aan de leden. De ander 30% zijn in reserve gehouden. De leden hebben besloten om deze ‘Corona reserve’ nu aan te wenden om het tekort te dekken.
  Daarmee kan de vereniging weer ‘financieel gezond’ 2022 tegemoet treden.
 • 4 jeugdleden hebben een presentatie gehouden over de jeugdactiviteit die zal plaatsvinden op 6-7-2022. Er zijn in totaal 6 jeugdleden die samen met Marlies Drent een activiteit gaan organiseren om jeugd bekend te maken met de zwemsport. Een activiteit voor de jeugd, georganiseerd door de jeugd. Hiervoor hebben zij van de gemeente een subsidie gekregen om dit mogelijk te maken.
 • Om meer activiteiten en investeringen te kunnen doen is er een Fundraise commissie opgestart. Ken jij of heb jij een bedrijf die De Berkelduikers financieel zou willen ondersteunen? Neem dan contact op met Rik Tuller of Evert Jan Berenpas.
 • Wisseling bestuursleden, aftredend en niet herkiesbaar Marlies Drent (algemeen bestuurslid) & Nynke Jonker (penningmeester). Namens het bestuur willen wij hen beide bedanken voor de inzet. Door het vertrek van Marlies en Nynke betekend dit dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe penningmeester en administrateur. Barbara Berenpas zal de plaats innemen van Marlies Drent als algemeen bestuurslid.
 • Last but not least; Er zijn maar liefst 6 leden benoemd tot lid van verdiensten, dit zijn;
  Marthy Stegeman, Saskia Beunk, Dinand Bleumink, Han Nijland, Otto Zeijpveld & Riny Zeijpveld. Namens de vereniging zijn wij erg dankbaar voor leden die zich inzetten en ervoor zorgen dat iedereen met plezier de zwemsport kan uitoefenen. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Verder is er vanuit de KNZB een certificaat uitgereikt aan Nick Bannink, als dank voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme.