Categorie: Van de Bestuurstafel

Limietwedstrijd Zwolle

De start van het wedstrijdseizoen voor de wedstrijdzwemmers is begonnen met de limietwedstrijd in Zwolle. In deze wedstrijd krijg je de kans om op verschillende afstanden te zwemmen en proberen limieten te halen voor kampioenschappen e.d. 10 zwemmers gingen in het zwembad de Vrolijkheid weer vol goede zin van start. 

Onder de leiding van trainer Carla zijn er door de minioren, junioren en jeugd zwemmers mooie tijden gezwommen en zelfs verschillende PR’s behaald. 

Het was soms even weer wennen na de zomerstop, maar de zwemmers mogen terug kijken op een goede wedstrijd. Dit is een mooie start van het nieuwe seizoen.

Koninklijke Onderscheiding voor een Berkelduiker

Een Lintje voor Marian Bannink, Reddingsbrigade; Benoeming tot Lid in de ‘Orde van Oranje Nassau’

Volledig verrast kwam Marian het restaurant van de Beemd binnen, onder applaus van de aanwezigen. Gelokt voor een bespreking met de Beemd was Marian volledig argeloos een half uurtje in het EHBO hok in bespreking. Na een half uurtje liep zij niets vermoedend met de anderen naar het restaurant. Daar stond de Burgemeester met ketting om en een dertigtal aanwezigen. Man, kinderen, kleinkinderen en leden van Reddingsbrigade, Berkelduiker Bestuur en  de Oranje Vereniging.

Beetje beduusd liet zij de speech van de burgemeester over zich heen komen. Een gulle lach verscheen op haar gezicht. Na het opspelden van de versierselen en het in ontvangst nemen van de Oorkonde kon zij het stralend middelpunt zijn van deze bijeenkomst. Een bloemetje van de Burgemeester voor man Bert en een bos bloemen van De Berkelduikers voor Marian was de afronding van het officiële gedeelte.

Er werd nog gezellig nagepraat onzer het genot van een kopje koffie. Voor Marian was vandaag een koningsdag om nooit te vergeten. Wij zijn als vereniging trots om een lid te hebben, die deze belangrijke onderscheiding heeft mogen ontvangen.

Samenvatting ALV 2022

Afgelopen donderdagavond 24 maart heeft er bij Zwembad de Beemd de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hieronder wordt er een kleine samenvatting gegeven van de hooflijnen die tijdens de algemene ledenvergadering besproken is.

De agenda zoals deze op voorhand via de e-mail is verstrekt is keurig gevolgd. Ook is er voor de betrokkenen een brainstormsessie gehouden over; ‘ Wat te ondernemen om meer (jeugd)leden bij de vereniging te krijgen’ en ‘Hoe kan de vereniging ervoor zorgen dat het zijn/haar leden blijft behouden’. Mocht je dit nu lezen en nog interessante input hebben voor beide punten, dan kan dit uiteraard gedeeld worden met het bestuur.

 • Vrijwilligers gezocht! Op meerdere fronten kan de vereniging vrijwilligers gebruiken. Naast trainers voor de waterpolo, zoeken wij ook verder naar personen vanaf 18 jaar die het leuk vinden om oud papier op te halen (zie aanmeldformulier website of mail naar; voorzitter@berkelduikers.nl). Er zijn voor nu nog te weinig aanmeldingen om de oud papier poule vol te houden. Bij het wegvallen van deze taak zal dit financieel een behoorlijke tegenslag zijn.  
 • De Berkelduikers streeft er naar om de stijging van de contributie laag te houden. Vorig jaar is op de ALV besloten dat dit 3 % per jaar zal zijn, op basis van een inflatie van 1,6%. Doordat de stijging van de inflatie vorig jaar 2,7% was, zal de contributie dit jaar met 1% extra worden verhoogd. Vanaf 1-7-2022 zal de contributieverhoging van 4% worden toegepast.
 • Het ledental van de Berkelduikers is in Corona tijd terug gelopen waardoor er een tekort is ontstaan in 2021. In Corona tijd is 70% van de betaalde contributie terug betaald aan de leden. De ander 30% zijn in reserve gehouden. De leden hebben besloten om deze ‘Corona reserve’ nu aan te wenden om het tekort te dekken.
  Daarmee kan de vereniging weer ‘financieel gezond’ 2022 tegemoet treden.
 • 4 jeugdleden hebben een presentatie gehouden over de jeugdactiviteit die zal plaatsvinden op 6-7-2022. Er zijn in totaal 6 jeugdleden die samen met Marlies Drent een activiteit gaan organiseren om jeugd bekend te maken met de zwemsport. Een activiteit voor de jeugd, georganiseerd door de jeugd. Hiervoor hebben zij van de gemeente een subsidie gekregen om dit mogelijk te maken.
 • Om meer activiteiten en investeringen te kunnen doen is er een Fundraise commissie opgestart. Ken jij of heb jij een bedrijf die De Berkelduikers financieel zou willen ondersteunen? Neem dan contact op met Rik Tuller of Evert Jan Berenpas.
 • Wisseling bestuursleden, aftredend en niet herkiesbaar Marlies Drent (algemeen bestuurslid) & Nynke Jonker (penningmeester). Namens het bestuur willen wij hen beide bedanken voor de inzet. Door het vertrek van Marlies en Nynke betekend dit dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe penningmeester en administrateur. Barbara Berenpas zal de plaats innemen van Marlies Drent als algemeen bestuurslid.
 • Last but not least; Er zijn maar liefst 6 leden benoemd tot lid van verdiensten, dit zijn;
  Marthy Stegeman, Saskia Beunk, Dinand Bleumink, Han Nijland, Otto Zeijpveld & Riny Zeijpveld. Namens de vereniging zijn wij erg dankbaar voor leden die zich inzetten en ervoor zorgen dat iedereen met plezier de zwemsport kan uitoefenen. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Verder is er vanuit de KNZB een certificaat uitgereikt aan Nick Bannink, als dank voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme.

We mogen weer zwemmen!

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 worden alle trainingen hervat volgens de oorspronkelijke trainingstijden zoals vermeld op de bladzijde Trainingstijden.

Veel Zwemplezier!

Het Bestuur

vermeld. 

Yes! We mogen weer!

Yes! Het zwembad is weer open. We mogen weer! Dat is hartstikke fijn, maar de nieuwe werkelijkheid heeft wel gevolgen. 

We hebben de klus geklaard en velen van jullie hebben hopelijk weer het water van De Beemd gevoeld. Om dat volgens de officiële richtlijnen te doen was geen makkie. Steeds weer als we dachten de zaken rond te hebben, veranderde er weer wat. Maar wat zijn we blij dat we weer kunnen trainen!

REDDINGSBRIGADE

De Reddingsbrigade is op 3 juni opgestart en de afdeling Zwemmen op 8 juni. Het is even wennen. Gelukkig werkt iedereen mee en houdt rekening met de nieuwe situatie. Daarom kunnen we nu zeggen dat alles best wel soepel verloopt.

JEUGD

Op maandag 8 juni was de eer aan de Junioren/Jeugd/Senioren-Selectie. Tassen op de stoel, pionnen aan de rand van het bad en 24 enthousiaste zwemmers in het water. Al snel zien we vermoeide rode koppies bij de pionnen verschijnen tussen twee opdrachten door. Gedisciplineerd als ze zijn zwemmen ze keurig achter elkaar aan en halen elkaar niet in. 

TROTS

Dat aanpassingsvermogen maakt de begeleiders en bestuur supertrots! Zo mooi om te zien hoe veerkrachtig jonge mensen zijn. Door hun ervaringen op school en andere omgevingen lijkt het hun totaal geen moeite te kosten om afstand te houden en daarbij te doen wat je het liefste doet: zwemmen.

Moe en voldaan verlaat de eerste groep het bad om ruimte te maken voor de volgende 24 zwemmers. Hier herhaalt zich hetzelfde beeld. Het mag dan anders zijn dan voor de corona-crisis; we zwemmen in ieder geval weer!

TRIMZWEMMERS

De maandagavond wordt afgesloten met de volwassen triatlon- en trimzwemmers. De snelheidsverschillen tussen deze zwemmers zijn veel groter. Strikt toezicht houden op het navolgen van de gedragsregels blijkt toch wel noodzakelijk. Gelukkig zijn de vrijwilligers er niet voor niets.

DOLFIJNZWEMMERS

Dinsdagavond is het de beurt aan de jongste zwemmers, de dolfijnzwemmers en minioren springen ook weer enthousiast in het water. Ook hier zien we dat de conditie deze afgelopen periode wel wat is teruggelopen. Dat drukt de pret allerminst.

WATERPOLO

Vanaf komende week gaan ook de waterpoloërs weer te water. Het chloor stroomt weer door onze aderen. Wat een verademing is dat! Nu maar hopen dat de maatregelen snel verder versoepeld kunnen worden, zodat we op korte termijn allemaal weer op volle kracht kunnen gaan zwemmen.