• kopgreep
  • ZWEMMEND REDDEN

Univé reikt nieuwe zwemvesten uit

Univé

Linda de Krosse en Roy Sinderdinck van Univé waren onlangs te gast bij de afdeling Zwemmend Redden. Zij reikten persoonlijk de door Univé gesponsorde 7 nieuwe reddingsvesten uit. De jeugdleden hebben deze nodig om de opleiding tot Zwemmend Redder te kunnen doen. Met het overgebleven geld werden 2 nieuwe reddingspakken aangeschaft. Hiermee is de afdeling Lochem van Reddingsbrigade Nederland weer helemaal up-to-date en operationeel. Dank aan Univé!

Reddingsbrigade bestaat 100 jaar!

Reddingsbrigade 100 jaarMaandag 13 maart ontving de afdeling Zwemmend Redden Burgemeester van Lochem, Sebastiaan Van ’t Erve. Ter ere van het 100 jarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland trakteerde hij op taart voor de kinderen en de leiding. Daarnaast ontvingen we een mooi geldbedrag te besteden voor materiaal. Zie voor meer foto's onze facebookpagina

KNRM en Reddingsbrigade Nederland samen onderweg

Beide organisaties zijn al enige tijd in gesprek om te kijken of samenwerking toekomst bied. Afgelopen jaar hebben een drietal bijeenkomsten plaats gevonden. De onderlinge sfeer is goed. De gezamenlijke kerstborrel heeft plaats gevonden in de werkplaats van Reddingsbrigade Nederland. Beide organisaties werken aan hetzelfde doel op verschillende manieren. Er zal nu eerst onderzocht worden of een uniforme werkwijze gesmeed kan worden. De komende maanden zullen met name onderwerpen aan de orde komen als; Strandveiligheid, Communicatie/preventie Werkplaats en inkoop en Samenwerking reddingsbrigades/reddings- stations Om afspraken en doelstellingen vast te leggen wordt een convenant voorbereid door de directies van KNRM en Reddingsbrigade Nederland.KNMR

Univé sponsort Reddingsvesten en Reddingspakken

Ontvangst bloemen en chequeVoor het opleiden van de pupillen tot het zwemmend redden en voor onze deelname aan de Veiligheidsregio Gelderland Noord en Midden hebben we nieuwe reddingsvesten nodig.  Dure vesten en daarom zocht Kick de samenwerking met Univé. Het bedrag was te hoog om door het lokale kantoor afgehandeld te worden dus moest het worden aangevraagd bij UNIVĖ – Oost.

Omdat opblaasbare vesten alleen niet voldoende is voor de deelname aan de oefeningen en eventuele hulpverlening bij overstromingen binnen de regio hebben we ook z.g. werkpakken meegenomen in de aanvraag en kwamen we op een totaal bedrag van € 2.600,--. De aanvraag werd geaccepteerd en zou door een commissie worden beoordeeld. Na enige tijd kwam het bericht we behoorden tot de twaalf uitverkorenen van de ruim 150 ingediende aanvragen.

UNIVĖ had in het kader van het thema “veiligheid en preventie”€ 30.000,-- beschikbaar gesteld en elk van de uitverkorenen ontvingen € 2.500,-- Met dit bedrag hopen we aan onze wensen te voldoen t.w. een 6-tal reddingsvesten voor de opleiding van de pupillen en 2 reddingspakken met reddingsvest.

Als vereniging en m.n. de afdeling reddingsbrigade zijn we UNIVĖ heel erg dankbaar voor deze gift.

Afzwemmen

zwemmend redden Lochem web 27 juni 16Dat zwemmend redden voor jong en oud is, bewijst deze foto maar weer. Afgelopen 27 juni werd er na een jaar trainen weer afgezwommen. Op maar liefst 8 niveaus werden nieuwe brevetten gehaald. Hierbij de junioren en senioren die opgingen voor zwemmend redder 1 en 3 en lifesaver 3. Gefeliciteerd FJ, Gert-Jan, Joris, Florijn, Toke, Sanne, Nicky en Sanne.
En bedankt Jan, Kick en Marian voor de begeleiding!

Meer artikelen...

  • 1
  • 2
Casino Bonus at bet365 uk